Jordprøver

Vi har stor erfaring med håndtering af jord og tilbyder landsdækkende service. Vi begynder altid med at afklare om der skal der tages prøver inden bortskafning af overskudsjord. Er det tilfældet klarer vi alle de opgaver, som er forbundet hermed.

  • Jordprøver udtages og analyseres på laboratorium
  • Vi finder en egnet jordmodtager og tager kontakt til myndighederne
  • Jord flytningen anmeldes og kan udføres når kommunen har givet tilladelse

Vi har kendskab til love og regler på området og kan, i samarbejde med kunde og myndigheder, finde den bedste løsning på hvert enkelt projekt.

Har du spørgsmål om jordhåndtering eller ønsker du et tilbud på et projekt, så ring til Lars 22 62 30 78. Vore priser på jordprøver er yderst konkurrencedygtige og inkluderer både udtagning af jordprøve, analyse samt anmeldelse.

Der analyseres, som krævet i jordbekendtgørelsen, efter flg.: Kulbrinter, PAH`er, og 4-6 metaller.

Priser

1 prøve: 1.700,- kr. pr. stk.
2 – 3 prøver: 1.400,- kr. pr. stk.
4 – 6 prøver: 850,- kr. pr. stk.
7 – 10 prøver: 800,- kr. pr. stk.
11 – 20 prøver: 550,- kr. pr. stk.
21 – 40 prøver: 525,- kr. pr. stk.
41 – 100 prøver: 500,- kr. pr. stk.
Flere end 100 prøver: ring for tilbud
Alle priser er ekskl. moms

Laboratorietiden er som standard 3 dage, men kan gennemføres hurtigere.
Ved 2 dagsprøver lægges 5 % til prisen og ved 1 dags prøver lægges 20 % til prisen.